ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


Нижчевикладене є умовами угоди між Pavlusenkoartshop (надалі «інтернет-магазин», «веб-сайт», «продавець») та користувачем (надалі «користувач», «покупець») щодо придбання товарів Pavlusenkoartshop через мережу інтернет (надалі «Умови»).
Якщо Ви не погоджуєтеся з цими Умовами - Ви не зможете придбати товари Pavlusenkoartshop, у свою чергу, придбання з Вашого боку товарів на сайті інтернет-магазину http://pavlusenkoartshop.com.ua - є підтвердженням того, що Ви погодилися з цими Умовами.

1. Загальні положення
1.1. Інтернет-магазин надає Вам можливість користуватися веб-сайтом на викладених далі умовах.
1.2. Відкриваючи будь-яку сторінку веб-сайту, Ви погоджуєтесь дотримуватись цих умов.
1.3. Ці умови можуть у будь-який час оновлюватись без попереднього повідомлення про це користувачу. Кожного разу, коли Ви використовуєте веб-сайт - Ви повинні перевіряти умови на наявність змін.

2. Статус інтернет-магазину
2.1. Інтернет-магазин є власністю продавця і призначений для дистанційного продажу товарів та послуг Pavlusenkoartshop через мережу інтернет.
2.2. Продавець зберігає за собою право на свій власний розсуд припинити продаж товарів, а також регулювати доступ до їх придбання.
2.3. Продавець зберігає за собою право змінювати, видаляти або розміщувати в інтернет-магазині будь-яку інформацію про товари та послуги. При цьому, продавець може змінювати ціни на товари та послуги, а також припинити функціонування інтернет-магазину або модифікувати будь-який його розділ на свій власний розсуд і без завчасного попередження.
2.4. Для перегляду інформації про товари та послуги від користувача не вимагається окремих заходів, зокрема реєстрації або укладання угоди на користування ресурсами інтернет-магазину. У той же час, за рішенням продавця та з метою отримання покупцем додаткових переваг користування інтернет-магазином, як то: знижки, бонуси, розсилка повідомлень тощо, може бути запроваджена обов’язкова реєстрація на веб-сайті. Умови такої реєстрації визначаються продавцем.
2.5. Використання інтернет-магазину для перегляду інформації про товари і послуги товарів, а так само для оформлення замовлень є для користувачів безкоштовним.
2.6. Операції з придбання товарів та послуг з використанням інтернет-магазину регулюються договором - офертою на купівлю товару (послуг) через інтернет – магазин (надалі «договір»).
2.7. Сплативши самостійно оформлене в інтернет-магазині замовлення, покупець отримує у власність замовлений товар або послугу на умовах договору.
2.8. Інформація, розміщена в інтернет-магазині, є загальнодоступною, якщо інше не передбачено цими умовами.
2.9. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність відомостей, наданих користувачем при оформленні замовлення.
2.10. Інтернет-магазин має право направляти зареєстрованому користувачу засобами електронної пошти, СМС або іншими чином інформацію про умови використання інтернет-магазину, а також інші відомості про переваги його використання.

3. Статус покупця
3.1. Покупцем може бути фізична або юридична особа, що самостійно оформила замовлення на ресурсі інтернет-магазину на умовах публічної оферти.
3.2. Факт оплати відвідувачем самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення означає прийняття ним умов публічної оферти інтернет-магазину та укладення договору.
3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданих при оформленні замовлення відомостей.

4. Порядок оформлення, оплати і виконання замовлення
4.1. Для належного оформлення замовлення в інтернет-магазині, користувач надає про себе наступну інформацію: ім’я, адресу електронної пошти, телефон, реквізити доставки, а за потреби – також інші відомості, що спрямовані на належне виконання його замовлення.
4.2. Волевиявлення покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і оплати покупцем самостійно оформленого замовлення на умовах договору.
4.3. Інтернет-магазин не здійснює редагування інформації про покупця.
4.4. Порядок оплати, термін доставки, термін виконання замовлення та інші істотні умови обумовленні в договорі.

5. Доступ до інформації про Покупця
5.1. Інформація, надана покупцем є конфіденційною.
5.2. Інтернет-магазин використовує інформацію про покупця для забезпечення нормального функціонування інтернет-магазину (зокрема, але не виключно, для відправки повідомлень покупцеві про умови використання інтернет-магазину, про хід виконання замовлення, надання додаткових послуг, контролю якості тощо).

6. Обмежена відповідальність
6.1. Єдина і максимальна відповідальність продавця перед покупцем з будь-якої причини обмежена сумою, сплаченою покупцем за придбання товарів та послуг.
6.2. Продавець та будь-який з його партнерів, дилерів або постачальників не несуть відповідальності за будь-який непрямий, спеціальний, випадковий, або подальший збиток, (включаючи збитки у бізнесі, зменшення прибутків, судові справи або подібні витрати та збитки), незалежно від того, що вони базувалися на порушенні договору, порушенні гарантії, недбалості, в результаті використання товару або послуги, або іншим способом, навіть якщо заздалегідь було повідомлено про можливість такого збитку.

7. Інше
7.1. Ці умови повинні розглядатися в тому вигляді, як вони опубліковані і повинні застосовуватися та тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії покупця, що стосуються його претензій, повинні бути заявлені в межах строків, визначених чинним законодавством України.
7.2. Зміст цих умов має бути викладений і зрозумілий таким чином, щоб їх сенс був однаково рівнозначним для обох сторін. Якщо будь-яка з частин цих умов буде визнана неправильною або недійсною, ця частина має бути приведена у відповідність із законом, щоб відобразити вихідні наміри та інтереси обох сторін. Інші частини повинні залишатися чинними.

Договір – оферта на купівлю товару (послуг) через інтернет – магазин


Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) інтернет-магазину Pavlusenkoartshop (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною або юридичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови здійснення купівлі - продажу товарів та послуг дистанційним способом (тобто через інтернет – магазин).
Моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір (акцептом оферти) вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього договору. Текст договору – на купівлю товару (послуг) через інтернет - магазин (далі – Договір) розміщений за електронною адресою: http://pavlusenkoartshop.com.ua
Умови даного Договору регулюють взаємовідносини інтернет – магазину і Покупця, та ґрунтуються на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» тощо.

ФОП Павлусенко Наталія Миколаївна є власником інтернет- магазину Pavlusenkoartshop і вона ж є отримувачем відшкодування.

1. Терміни та визначення
«Товар» - друкована продукція, продаж яких здійснюється через інтернет - магазин.
«Послуги» - дії Продавця, спрямовані за задоволення інтересів Покупця.
«Інтернет - магазин» - веб-сайт Продавця, створений для укладення за допомогою мережі інтернет Договорів на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом товару (послуг).

2. Предмет договору
Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар (послуги), а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар (послуги) на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж в інтернет – магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет – магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет – магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет – магазині;
- виконання і передання замовленого товару Покупцю у власність на умовах цього Договору;
- отримання послуг, визначених інтернет – магазином.

3. Порядок оформлення замовлення
Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет – магазині через відповідні форми веб-сайту.
Строк формування замовлення складає 3-7 робочих днів з моменту його подання та оплати. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк його формування починається з першого робочого дня, що слідує після вихідного.

4. Порядок оплати замовлення
Покупець може оплатити замовлення on-line платежем Liqpay.
Оплата замовлення здійснюється Покупцем в розмірі 100 % передплати.

5. Строк, вартість і умови доставки замовлення
Доставка замовлення в межах України виконується за рахунок Покупця силами транспортної компанії.
Вартість доставки в інтернет – магазині вказана і залежить від діючих тарифів транспортної компанії.

6. Права та обов’язки сторін
6.1. Продавець зобов’язаний:
- виконувати умови даного Договору;
- виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
- передати Покупцю товар згідно з обраним зразком в інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору;
- перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його пакування на складі Продавця.
6.2. Продавець має право:
- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором, у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
6.3. Покупець зобов’язаний:
- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.
6.4. Покупець має право:
- оформити замовлення в інтернет – магазині.

Made on
Tilda